Heading hidden

Heading hidden

Festius de tancament

Dimecres 1 de gener

Dilluns 6 de gener

Divendres 10 d'abril

Dilluns 13 d'abril

Divendres 1 de maig

Dilluns 1 de juny

Divendres 12 de juny

Dimecres 24 de juny

Dissabte 15 d'agost

Divendres 11 de setembre

Dilluns 12 d'octubre

Dimarts 8 de desembre

Divendres 25 de desembre

Dissabte 26 de desembre

Festius autoritzats d'obertura

Diumenge 5 de gener

Diumenge 12 de gener

Diumenge 5 de juliol

Dissabte 15 d'agost

Dilluns 12 d'octubre

Divendres 29 de novembre

Diumenge 1 de desembre

Diumenge 6 de desembre

Diumenge 13 de desembre

Diumenge 20 de desembre

Diumenge 27 de desembre