Heading hidden

Heading hidden

Festius de tancament

Dilluns 1 de gener

Dissabte 6 de gener

Divendres 30 de març

Dilluns 2 d'abril

Dimarts 1 de maig

Dilluns 21 de maig

Divendres 1 de juny

Dimecres 15 d'agost

Dimarts 11 de setembre

Dimarts 25 de desembre

Dimecres 26 de desembre

Festius autoritzats d'obertura

Diumenge 7 de gener

Diumenge 1 de juliol

Divendres 12 d'octubre

Dijous 1 de novembre

Diumenge 2 de desembre

Dijous 6 de desembre

Dissabte 8 de desembre

Diumenge 16 de desembre

Diumenge 23 de desembre

Diumenge 30 de desembre