Una bona dosi d’energia -que nosaltres anomenem il·lusió- és el combustible que va permetre posar en marxa, el 1938, el que avui el món coneix com ONCE. No és xovinisme. En els seus més de 75 anys d’existència, que l’Organització va celebrar el 2013, ha construït un sistema de prestació social per a persones amb ceguesa o discapacitat visual severa sense equivalència en cap altre país del món.

Un organisme governamental, constituït per diversos ministeris i la pròpia ONCE, vetlla pel compliment dels seus fins socials i per la seva progressiva adequació a les transformacions socials, polítiques i econòmiques.

ONCE Serveis www.once.es